Законодавство, за яким працює школа

Конституція України.                      

Закони України:

          «Про освіту».                                                      

         «Про дошкільну освіту».

          «Про загальну середню освіту».

          «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу».     

                                                                                 

. «Про інноваційну діяльність».                  

         «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

          «Про    забезпечення    організаційно-правових    умов соціального   захисту  дітей-сиріт   та  дітей,   позбавлених   батьківського піклування».

          «Про  сприяння  соціальному становленню та розвитку молоді вУкраїні».

          «Про   пріоритетні   напрями   інноваційної  діяльності  в Україні».

          

          «Про місцеве самоврядування в Україні».

         «Про звернення громадян».

           Концепції «Нова українська школа».

          Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді.

. «Концепції виховання особистості в умовах розвитку української державності»

         Концепцію розвитку інклюзивної освіти в Україні.

         від 24.12.1993 року № 3809-ХІІ «Про фізичну культуру і спорт».

         від 05.02.1993 року № 2998-ХІІ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».

         від 15.11.2001 року № 2789-ІІІ «Про попередження насильства в сім’ї».

Укази Президента України:

          від 15.03.2002 № 258/2002 «Про невідкладні додаткові    заходи    щодо    зміцнення    моральності    у    суспільстві    та  утвердження здорового способу життя».

         від 11.07.2005     №     1086/2005     «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей».

         від 18.12.2007 № 1228/2007 «Про додаткові невідкладні      заходи      щодо      створення      сприятливих     умов     для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями».

         від 20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».

         від 30.09.2010  №927/2010 «Про  заходи  щодо розвитку системи  виявлення  та підтримки  обдарованих  і талановитих  дітей та молоді».

Постанови Кабінету Міністрів України:

         від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування».

         від 14.04.1997 №348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

         від    12.04.2000   № 646   «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку».

         від  22.11.2004  №   1591   «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

         від 27.08.2010 №778 «Про затвердження  Положення про загальноосвітній навчальний заклад».

Наказ МОНмолодьспорту України від 22.09.2011 року № 1099 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності».

Накази Міністерства освіти і науки України:

         від 12.01.2016  № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах».

         від 02.07.2009 №616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України».

         від 21.12.2009 № 1151 «Про затвердження  Положення  про  державну  підсумкову  атестацію  учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

     від 31 жовтня 2011 року   №1243 « Про Основні орієнтири виховання   учнів 1-11 класів загальноосвітніх  навчальних закладів України»

     Перелік навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для використання в початкових класах, основній і старшій школі в загальноосвітніх навчальних закладах.

 

     Типові навчальні  планами загальноосвітніх навчальних закладів.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page